Kontakt ЋИРLATENG
U trening centru za migracije u Plandištu održan koordinacioni sastanak o strateškom planiranju upravljanja migracijama

U trening centru za migracije u Plandištu održan koordinacioni sastanak o strateškom planiranju upravljanja migracijama

10.09.2021.

U Trening centru za migracije u Plandištu 10.9.2021. godine održan je koordinacioni sastanak predstavnika svih relevantnih institucija, organizacija i donatora sa ciljem da se sagledaju dosadašnje dobre nprakse i osmisle buduće strateške aktivnosti i odgovori na izazove koji su pred Srbijom kad je reč o upravljanju migracijama. 

Sastanku su prisustvovali predstavnici Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, Delegacije Evropske unije u Srbiji, Međunarodne organizacije za migracije, UNHCR-a, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva zdravlja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja i drugi-

Tokom  rada u grupama razmatrane su teme upravljanja granicama, prihvata i zbrinjavanja, osetljivih kategorija, azila i integracije, povratka, koordinacije i komunikacija. Zajednički rad deo je procesa strateškog planiranja upravljanja migracijama u Srbiji i pronalaženja adekvatnih odgovora na izazove.