Kontakt ЋИРLATENG
U Zemunu podeljeno 100 paketa hrane za najugroženije porodica izbeglica i interno raseljenih lica

U Zemunu podeljeno 100 paketa hrane za najugroženije porodica izbeglica i interno raseljenih lica

30.04.2024.

Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije je danas u saradnji sa gradskom opštinom Zemun podelio 100 paketa hrane za najugroženije porodice izbeglica i interno raseljenih. Vrednost pojedinačnog paketa iznosi 6.000 dinara.

Ovo je jedan od vidova pomoći koje Komesarijat obezbeđuje u saradnji sa jedinicama lokalnih samouprava za najugroženija porodična  domaćinstva izbeglica i interno raseljenih lica, a prvenstveno nastojimo da im omogućimo adekvatne uslove za život ili omogućimo stambena rešenja. 

Komesarijat će nastaviti sa ovakvim vidovi podrške jer je naš cilj da što više porodica bude pomognuto i zbrinuto kroz poboljšanje kvaliteta njihovog života.