Kontakt ЋИРLATENG
Uručeni sertifikati predstavnicima jedinica lokalnih samouprava za uspešno završenu obuku ''Jačanje kapaciteta i partnerstava za upravljanje migracijama u Srbiji''

Uručeni sertifikati predstavnicima jedinica lokalnih samouprava za uspešno završenu obuku ''Jačanje kapaciteta i partnerstava za upravljanje migracijama u Srbiji''

22.03.2024.

U Palati Srbije danas je organizovan događaj povodom uspešne realizacije projekta migracionog partnerstva Švajcarske i Srbije i svečano su uručeni sertifikati predstavnicima jedinica lokalnih samouprava za uspešno završenu obuku ''Jačanje kapaciteta i partnerstava za upravljanje migracijama u Srbiji''.

Komesarijat za izbeglice i migracije je od samog početka ovaj projekat video kao šansu da svoje kapacitete dodatno ojača i da svojim programima i aktivnostima postavi više standarde u oblasti upravljanja migracijama, sa posebnim fokusom na mešovite migracione tokove i migrante u ranjivim situacijama.

'' Pred nama je još mnogo izazova, truda i zajedničkih napora jer su migracije kao demografski izazovi naša svakodnevnica, a ono što je najvažnije da ispunimo naš cilj a to je da unapredimo humano i uredno upravljanje migracijama,uz poštovanje ljudskih prava migranata u skladu sa međunarodnim pravom. Koristim ovu priliku da se još jednom zahvalim svima vama na posvećenom radu i na podršci koju pružate Komesarijatu, u svim segmentima u kojima sarađujemo i nadam se da ćemo i u narednom periodu nastaviti sa zajedničkom i više nego uspešnom saradnjom '', rekla je komesarka Stanisavljević.

Događaju su prisustvovali  Bratislav Gašić, ministar unutrašnjih poslova, Tanja Miščević, ministarka za evropske integracije, Ričard Koli, šef razvojne saradnje u Ambasadi Švajcarske, Donatela Bradić, šefica misije Međunarodne organizacije za migracije.

Projekat „Jačanje kapaciteta i partnerstava za upravljanje migracijama u Srbiji“, deo je Migracionog partnerstva koje Švajcarska ima sa Srbijom od 2009. godine, kada je potpisan sporazum o Migracionom partnerstvu kako bi se ojačali kapaciteti za upravljanje izazovima u oblasti migracija. Ovaj projekat se sprovodio u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM), a ključni partneri koji učestvuju na projektu su i  Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Nakon skoro 3 godine realizacije projekta na ovim poljima postignuti su zavidni rezultati. Obezbeđena je ekspertska podrška za izradu sledećih dokumenata javne politike i izveštaja u oblasti migracija: Strategija za rešavanje problema izbeglica i interno raseljenih lica za period od 2024. do 2030. godine, sa pratećim Akcionim planom za njeno sprovođenje, Program za reintegraciju povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji za period od 2024. do 2026. godine, uz prateći Akcioni plan za njegovo sprovođenje, Izveštaj o kvalitetu lokalnih planskih dokumenata u oblasti upravljanja migracijama i Izveštaj o napretku u ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja do 2030. godine u oblasti migracija.

Ovim projektom organizovano je 25 obuka, na kojima su učestvovali i predstavnici 70 lokalnih samouprava, organizovane su različite radionice i programi psiho-socijalne podrške migrantima u ukupno 13 prihvatnih/azilnih centara i više od 4000 korisnika centara je učestvovalo na ovim radionicama. Takođe ovim projektom obezbeđena su i dva nova vozila, nameštaj i druge vrste opreme kojima je Komesarijat  značajno unapredio uslove smeštaja u objektima pod njegovom nadležnošću i dodatno obezbedio pristup osnovnim uslugama migrantima koji borave u azilnim i prihvatnim centrima.

Vlada Švajcarske pruža punu podršku državnim institucijama Republike Srbije u oblasti migracija gotovo tri decenije u kontinuitetu, a već skoro punih petnaest godina u okviru migracionog partnerstva naše dve zemlje. Podrška je nastavljena kroz doprinos Švajcarske Regionalnom stambenom programu, imajući u vidu da je Švajcarska Konfederacija bila jedan od najvećih bilateralnih donatora.