Kontakt ЋИРLATENG
Usvojene Uredbe za korišćenje sredstava u cilju zbrinjavanja izbeglica i interno raseljenih lica

Usvojene Uredbe za korišćenje sredstava u cilju zbrinjavanja izbeglica i interno raseljenih lica

10.02.2023.

Komesarijat za izbeglice i migracije i Repubilka Srbija kontinuirano rade na rešavanju problema lica koja su morala da napuste svoje domove tokom sukoba na prostoru bivše Jugoslavije, izjavila je danas komesarka za izbeglice i migracije Nataša Stanisavljević gostujući u jutarnjem programu televizije ''Pink''.

''Od 500.000 izbeglica i ratom ugroženih lica koji su izbegli u Srbiju, više od 350.000 ljudi steklo je državljanstvo Republike Srbije, što predstavlja najveći proces integracije izbeglica u savremenoj Evropi, što državu Srbiju stavlja u vodeći položaj kada su u pitanju zbrinjavanja, ne samo u Evropi nego i u svetu po broju integrisanih izbeglica. Komesarijat za izbeglice i migracije i država Srbija se trude da pomognu svim svojim građanima, pogotovo građanima koji su u potrebi, ne samo izbeglicama nego i interno raseljenim licima sa prostora Kosova i Metohije'', rekla je komesarka Stanisavljević.

U toku 2022. godine, od strane Komesarijata pomognuto je preko 1000 porodica, a proces integracije se sprovodi kroz obezbeđivanje stambenih jedinica u zakup sa pravom otkupa, seoskih kuća sa okućnicom, paketa građevinskog materijala, dodelom montažnih kuća kao i socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima. Sredstva su obezbeđena kroz Budžet Republike Srbije, koja je za narednu godinu na sednici Vlade donela dve važne Uredbe koje se tiču podsticajnih sredstava za izbegličke porodice i interno raseljene porodice.

''Komesarijat za izbeglice i migracije raspisuje javni poziv na koji mogu da se prijave sve lokalne samouprave. Uredbom su obezbeđena sredstva za rešavanje stambenih potreba najugroženih izbeglica i interno raseljenih lica u vidu poboljšanja uslova stanovanja, kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, dodela jednokratne pomoći u vidu građevinskog materijala i ekonomsko osnaživanje korisnika. Na javni poziv se, u svojim mestima prebivališta, mogu javiti sve izbegličke porodice koje još uvek nisu zbrinute kao i interno raseljena lica koja su u evidenciji Komesarijata. Takođe, cilj nam je da do sredine godine, kroz Regionalni stambeni program, uselimo još 500 porodica''.

Po pitanju migracija, komesarka Stanisavljević je naglasila da je od početka zapadno-balkanske migracione rute, tačnije od 2015. godine kroz Srbiju  prošlo preko milion i po lica, a samo mali broj njih je izrazio nameru za dobijanje azila u našoj zemlji. Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije evidentirao je tokom 2022. godine u prihvatnim i centrima za azil 124.127 migranata. U ovom trenutku u 16 Centara, koliko ih je trenutno aktivno, boravi oko 2.600 lica. Smeštajnih kapaciteta ima dovoljno, mi smo na 45% popunjenosti ukupnih kapaciteta koje je Srbija odredila za prihvat migranata, što govori da nije alarmantna situacija u ovom trenutku.

Komesarijat za izbeglice i migracije i država Srbija će nastaviti da se odgovorno i humano odnose prema svim onim ljudima kojima je potrebna zaštita naše države, ali isto tako nećemo dozvoliti kršenje zakona na teritoriji naše zemlje, prema čemu imamo nultu toleranciju. Poštovanje zakona naše zemlje je obavezno za sve koji se nalaze na teritoriji Republike Srbije, jer samo u prihvatnim centrima sva lica mogu dobiti adekvatne i humane uslove koje svaki čovek zaslužuje. Srbija će uvek poštovati međunarodno pravo po pitanju migranata,  zaključila je komesarka Nataša Stanisavljević.