Kontakt ЋИРLATENG
Vlada Republike Srbije usvojila Plan reagovanja na povećan broj migranata za 2024. godinu

Vlada Republike Srbije usvojila Plan reagovanja na povećan broj migranata za 2024. godinu

21.03.2024.

Vlada Republike Srbije na jučerašnjoj sednici usvojila je Plan reagovanja na povećan broj migranata na teritoriji Republike Srbije za 2024. godinu, čime se nastavlja sa delotvornim sistemom zaštite migranata i tražilaca azila.

Upravljanje migracijama predstavlja kompleksan proces i zahteva plansko postupanje, kao i koordiniran pristup i saradnju svih relevantnih organa, a usvajanjem Plana omogućen je nastavak adekvatne pomoći migrantima i tražiocima azila u vidu smeštaja, ishrane, higijene, zdravstvene i socijalne zaštite i pristupa obrazovanju.

Istovremeno, nastaviće se sa pružanjem podrške lokalnim zajednicama koje su pogođene velikom brojem migranata, kao i zaštita državne granice, bezbednost, suzbijanje krijumčenja migranata i programi podržanog dobrovoljnog povratka.

Vlada Republike Srbije je na istoj sednici usvojila i Izveštaj o sprovođenju Plana prihvata državljana Ukrajine i ugroženog stanovništa koji su napustili Ukrajinu ili u nju ne mogu da se vrate usled oružanih dejstava usvojenog 23.03.2023. godine i usvojila Plan prihvata državljana Ukrajine i ugroženog stanovništa koji su napustili Ukrajinu ili u nju ne mogu da se vrate usled oružanih dejstava za 2024. godinu.