ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве17.03.2016.
Рок за достављање31.03.2016. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у расељеништву, која живе на њиховој територији

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве19.11.2015.
Рок за достављање27.11.2015. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе Републике Србије у којима су смештена лица која траже азил, за доделу средстава намењених пројектима усмереним промовисању и јачању толеранције према лицима која траже азил

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве13.11.2015.
Рок за достављање23.11.2015. - Истекао

Јавни позив за финансирање мера и активности неопходних за јачање капацитета јединица локалне самоуправе за решавање проблема мигранатa који се налазе на њиховој територији

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве09.11.2015.
Рок за достављање17.11.2015. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе Републике Србије за доделу средстава намењених пројектима усмереним ка реинтеграцији повратника по основу споразума о реадмисији

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве06.08.2015.
Рок за достављање14.08.2015. - Истекао

Јавни Позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених економском оснаживању породица избеглица на њиховој територији, кроз доходовне активности

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве09.06.2015.
Рок за достављање16.06.2015. - Истекао

Јавни позив jединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву за доделу помоћи у виду грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су била корисници програма куповине куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве28.05.2015.
Рок за достављање05.06.2015. - Истекао

Републике Србије на територији Косова и Метохије за доделу средстава намењених за економско оснаживање интерно расељених лица на њиховој територији, кроз доходовне активности

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве28.05.2015.
Рок за достављање10.06.2015. - Истекао

Јавни позив jединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених економском оснаживању породица избеглица на њиховој територији, кроз доходовне активности

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве28.05.2015.
Рок за достављање10.06.2015. - Истекао

Јавни позив jединицама локалне самоуправе у Републици Србији ван Косова и Метохије за доделу средстава намењених за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у расељеништву, која живе на њиховој територији

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве21.05.2015.
Рок за достављање29.05.2015. - Истекао

Јавни позив jединицама локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија за доделу пакета кошница са пчелама намењених за економско оснаживање интерно расељених лица на њиховој територији

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве25.03.2015.
Рок за достављање09.04.2015. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији на територији Косова и Метохије, за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, која живе на њиховој територији. Средства намењена побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву додељују се јединицама локалне самоуправе за набавку грађевинског материјала

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве23.03.2015.
Рок за достављање07.04.2015. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, која живе на њиховој територији. Средства намењена побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву додељују се јединицама локалне самоуправе за набавку грађевинског материјала

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве23.03.2015.
Рок за достављање07.04.2015. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван територије Косова и Метохије, за доделу средстава намењених за доделу помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву, а која живе на њиховој територији, за куповину сеоске куће са окућницом и додатну помоћ намењену за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве19.02.2015.
Рок за достављање11.03.2015. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица на њиховој територији, кроз набавку пакета грађевинског материјала

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве15.10.2014.
Рок за достављање30.10.2014. - Истекао

Јавни позив jединицама локалне самоуправе Републике Србије за доделу средстава намењених за економско оснаживање интерно расељених лица на њиховој територији, кроз доходовне активности

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве15.10.2014.
Рок за достављање30.10.2014. - Истекао

Јавни позив jединицама локалне самоуправе Републике Србије за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања интерно расељених лица на њиховој територији, кроз набавку грађевинског материјала

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве03.09.2014.
Рок за достављање18.09.2014. - Истекао

Јавни позив jединицама локалне самоуправе Републике Србије за доделу средстава намењених пројектима усмереним јачању капацитета јединица локалне самоуправе за решавање проблема миграната који се налазе на њиховој територији

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве02.09.2014.
Рок за достављање17.09.2014. - Истекао

Jaвни позив јединицама локалне самоуправе Републике Србије за доделу средстава намењених пројектима усмереним ка реинтеграцији повратника по основу споразума о реадмисији

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве28.08.2014.
Рок за достављање11.09.2014. - Истекао

Jaвни позив јединицама локалне самоуправе Републике Србије у којима су смештена лица која траже азил за доделу средстава намењених пројектима усмереним промовисању и јачању толераниције, отклањању предрасуда и страха према лицима која траже азил, као и развоју комуникације и дијалога, кроз унапређење квалитета живота у локалној средини, као и кроз рад едукативних, спортских, културно-уметничких радионица и других сличних активности у које ће бити укључена и лица која траже азил

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве15.08.2014.
Рок за достављање05.09.2014. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији на територији Косова и Метохије, за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, која живе на њиховој територији. Средства намењена побољшању услова становања интерно расељених лица док су урасељеништву, додељују се јединицама локалне самоуправе за набавку грађевинског материјала

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве15.08.2014.
Рок за достављање05.09.2014. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, која живе на њиховој територији. Средства намењена побољшању услова становања интерно расељених лица док су урасељеништву, додељују се јединицама локалне самоуправе за набавку грађевинског материјала

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве15.08.2014.
Рок за достављање05.09.2014. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван територије Косова и Метохије, за доделу средстава намењених за доделу помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву, а која живе на њиховој територији, за куповину сеоске куће са окућницом

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве19.06.2014.
Рок за достављање27.06.2014. - Истекао

Јавни позив jединицама локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија за доделу пакета кошница са пчелама намењених за економско оснаживање избеглица на њиховој територији

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве19.06.2014.
Рок за достављање27.06.2014. - Истекао

Јавни позив jединицама локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија за доделу пакета кошница са пчелама намењених за економско оснаживање интерно расељених лица на њиховој територији

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве21.03.2014.
Рок за достављање15.04.2014. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој самосталној делатности интерно расељеним лицима док су у расељеништву

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве21.03.2014.
Рок за достављање15.04.2014. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених за доделу помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву за куповину сеоске куће са окућницом

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве21.03.2014.
Рок за достављање15.04.2014. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву за набавку грађевинског материјала

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве05.03.2014.
Рок за достављање27.03.2014. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица на њиховој територији, кроз набавку грађевинског материјала

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве05.03.2014.
Рок за достављање27.03.2014. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених за економско оснаживање избеглица на њиховој територији, кроз доходовне активности

Преузмите пратећу документацију
ТипЈединице локалне самоуправе
Датум објаве13.11.2013.
Рок за достављање20.11.2013. - Истекао

Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања интерно расељених лица која бораве у неформалим колективним центрима на њиховој територији, кроз набавку грађевинског материјала

Преузмите пратећу документацију