Kontakt ЋИРLATENG
Grad Beograd raspisao je javni poziv za dodelu seoskih kuća porodicama interno raseljenih lica

Grad Beograd raspisao je javni poziv za dodelu seoskih kuća porodicama interno raseljenih lica

25.03.2024.

Grad Beograd raspisao je javni poziv za dodelu pomoći porodicama interno raseljenih lica  dok su u raseljeništvu za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodelu pomoći u građevinskom materijalu za adaptaciju predmetne kuće.

Na javni poziv mogu da se prijave interno raseljena lica koja imaju prijavljeno boravište/prebivalište na teritoriji Grada Beograd.

Rok za podnošenje prijava je 15. april 2024. godine i prijave se podnose Sekretarijatu za socijalnu zaštitu.

Tekst javnog poziva možete preuzeti na sajtu Komesarijata za izbeglice i migracije  https://kirs.gov.rs/cir/javni-pozivi/stambene-potrebe-izbeglica/0 u delu Javni poziv, a detaljne informacije sa potrebnom pratećom dokumentacijom možete dobiti u Sekretarijatu za socijalnu zaštitu.