Kontakt ЋИРLATENG
Grad Leskovac raspisao je javni poziv za dodelu seoskih kuća porodicama interno raseljenih lica

Grad Leskovac raspisao je javni poziv za dodelu seoskih kuća porodicama interno raseljenih lica

02.04.2024.

Grad Leskovac raspisao je javni poziv za dodelu pomoći porodicama interno raseljenih lica za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodelu pomoći u građevinskom materijalu za adaptaciju predmetne kuće.

Na javni poziv mogu da se prijave interno raseljena lica koja imaju prijavljeno boravište/prebivalište na teritoriji grada Leskovca .

Rok za podnošenje prijava je 30. aprila 2024. godine, a prijave na javni poziv podnose se u Gradskoj upravi grada Leskovca.

Tekst javnog poziva možete preuzeti na sajtu Komesarijata za izbeglice i migracije https://kirs.gov.rs/cir/javni-pozivi/stambene-potrebe-izbeglica/0 u delu Javni poziv, a detaljne informacije sa potrebnom pratećom dokumentacijom možete dobiti u gradskoj upravi grada Leskovca u Povereništvu za izbeglice.