Kontakt ЋИРLATENG
Grad Leskovac raspisao je javni poziv za dodelu sredstava namenjenih za nabavku građevinskog materijala porodicama interno raseljenih lica

Grad Leskovac raspisao je javni poziv za dodelu sredstava namenjenih za nabavku građevinskog materijala porodicama interno raseljenih lica

02.04.2024.

Grad Leskovac raspisao je javni poziv za dodelu sredstava namenjenih za nabavku građevinskog materijala i opreme namenjene za završetak ili adaptaciju stambenog objekta porodicama interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu.

Na javni poziv mogu da se prijave interno raseljena lica koja imaju prijavljeno boravište/prebivalište na teritoriji grada Leskovca .

Rok za podnošenje prijava je 30. april 2024. godine, a prijave na javni poziv podnose se u gradskoj upravi grada Leskovca.

Tekst javnog poziva možete preuzeti na sajtu Komesarijata za izbeglice i migracije https://kirs.gov.rs/cir/javni-pozivi/stambene-potrebe-izbeglica/0 u delu Javni poziv, a detaljne informacije sa potrebnom pratećom dokumentacijom možete dobiti u gradskoj upravi grada Leskovca u Povereništvu za izbeglice.