Kontakt ЋИРLATENG
Grad Novi Sad raspisao javni poziv za dodelu sredstava namenjenih za ekonomsko osnaživanje porodica izbeglica, kroz dodelu dohodovnih aktivnosti

Grad Novi Sad raspisao javni poziv za dodelu sredstava namenjenih za ekonomsko osnaživanje porodica izbeglica, kroz dodelu dohodovnih aktivnosti

05.04.2024.

Grad Novi Sad raspisao je javni poziv za dodelu sredstava namenjenih za ekonomsko osnaživanje porodica izbeglica, kroz dodelu dohodovnih aktivnosti, na koji mogu da se prijave izbegla lica koja imaju prijavljeno boravište/prebivalište na teritoriji grada Novog Sada.

Rok za podnošenje prijava je 30. april 2024. godine, a prijave na javni poziv podnose se u gradskoj upravi Grada Novog Sada.

Tekst javnog poziva možete preuzeti na sajtu Komesarijata za izbeglice i migracije https://kirs.gov.rs/cir/javni-pozivi/stambene-potrebe-izbeglica/0 u delu Javni poziv, a detaljne informacije sa potrebnom pratećom dokumentacijom možete dobiti u gradskoj upravi Grada Novog Sada u Povereništvu za izbeglice.