Kontakt ЋИРLATENG
Grad Novi Sad raspisao je javni poziv za dodelu seoskih kuća sa okućnicom povratnicima po osnovu sporazuma o readmisiji

Grad Novi Sad raspisao je javni poziv za dodelu seoskih kuća sa okućnicom povratnicima po osnovu sporazuma o readmisiji

19.04.2024.

Grad Novi Sad raspisao je javni poziv za povratnike po osnovu sporazuma o readmisiji za dodelu pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodelu pomoći u građevinskom materijalu za adaptaciju predmetne kuće.

Na javni poziv mogu da se prijave povratnici po osnovu sporazuma o readmisiji koja imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Grada Novog Sada.

Rok za podnošenje prijava je 17. maj 2024. godine i prijave se podnose u gradskoj upravi Grada Novog Sada.

Tekst javnog poziva možete preuzeti na sajtu Komesarijata za izbeglice i migracije  https://kirs.gov.rs/cir/javni-pozivi/stambene-potrebe-izbeglica/0u delu Javni poziv, a detaljne informacije sa potrebnom pratećom dokumentacijom možete dobiti u gradskoj upravi Grada Novog Sada.