Kontakt ЋИРLATENG
Grad Novi Sad raspisao je javni poziv za dodelu sredstava namenjenih za nabavku građevinskog materijala povratnicima po osnovu sporazuma o readmisiji

Grad Novi Sad raspisao je javni poziv za dodelu sredstava namenjenih za nabavku građevinskog materijala povratnicima po osnovu sporazuma o readmisiji

19.04.2024.

Grad Novi Sad raspisao je javni poziv za povratnike po osnovu sporazuma o readmisji, koji su bili korisnici projekta '' Reintegracija povratnika po osnovu spporazuma o readmisji iz Nemačke i drugih zemalja EU kroz obezbeđivanje trajnih stambenih rešenja'' za dodelu pomoći u građevinskom materijalu – mali grant.

Na javni poziv mogu da se prijave povranici po osnovu sporazuma o readmisji koji imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji grada Novog Sada.

Rok za podnošenje prijava je 17. maj 2024. godine, a prijave na javni poziv podnose se u gradskoj upravi grada Novog Sada.

Tekst javnog poziva možete preuzeti na sajtu Komesarijata za izbeglice i migracije https://kirs.gov.rs/cir/javni-pozivi/stambene-potrebe-izbeglica/0 u delu Javni poziv, a detaljne informacije sa potrebnom pratećom dokumentacijom možete dobiti u Gradskoj upravi grada Novog Sada.