Kontakt ЋИРLATENG
Javni poziv za kupovinu stanova na teritoriji grada Beograda koji je namenjen rešavanju stambenih potreba izbeglica sa prostora bivših Republika SFRJ

Javni poziv za kupovinu stanova na teritoriji grada Beograda koji je namenjen rešavanju stambenih potreba izbeglica sa prostora bivših Republika SFRJ

15.03.2023.

Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije objavio je izmenjen javni poziv za kupovinu stanova namenjenih rešavanju stambenih potreba najugroženijih izbeglica sa prostora bivših Republika SFRJ na teritoriji Beograda od fizičkih i pravnih lica, na osnovu kojih će otkup stambenih jedinica biti omogućen po tržišnim cenama do 1.800 evra bez PDV-a po m².

Republika Srbija je u okviru Regionalnog stambenog projekta, potprojekat 9, obezbedila više od pet miliona evra bespovratnih donatorskih sredstava koji su namenjeni stambenom zbrinjavanju najugroženijih izbeglica sa prostora bivših Republika SFRJ.

Javni poziv traje do 1. aprila 2023. godine i na njega se mogu prijaviti sva fizička i pravna lica, koja imaju u vlasništvu stambenu jedinicu na teritoriji grada Beograda, a zainteresovana su da istu država od njih otkupi. Javni poziv, obrazac ponude, kao i sve ostale informacije u vezi sa navedenim javnim pozivom nalaze se na zvaničnoj stranici Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, na linku:

https://kirs.gov.rs/cir/javni-pozivi/stambene-potrebe-izbeglica/0