Kontakt ЋИРLATENG
Opština Bački Petrovac raspisala javni poziv za dodelu sredstava namenjenih za dohodovne aktivnosti porodicama interno raseljenih lica

Opština Bački Petrovac raspisala javni poziv za dodelu sredstava namenjenih za dohodovne aktivnosti porodicama interno raseljenih lica

18.03.2024.

Opština Bački Petrovac raspisala je javni poziv za dodelu sredstava nameljenih za nabavku i dodelu robe i materijala za pokretanje, razvoj i unapređenjr dohodovnih aktivnosti u poljoprivrednoj, zanatskoj, uslužnoj i drugoj oblasti za interno raseljena lica dok su u raseljeništvu.

Na javni poziv mogu da se prijave interno raseljena lica koja imaju prijavljeno boravište/prebivalište na teritoriji opštine Bački Petrovac.

Rok za podnošenje prijava je 16. april 2024. godine, a prijave na javni poziv podnose se u opštini Bački Petrovac.

Tekst javnog poziva možete preuzeti na sajtu Komesarijata za izbeglice i migracije https://kirs.gov.rs/cir/javni-pozivi/jedinice-lokalne-samouprave/0 u delu Javni poziv, a detaljne informacije sa potrebnom pratećom dokumentacijom možete dobiti u opštini Bački Petrovac u Povereništvu za izbeglice.