Kontakt ЋИРLATENG
Opština Ub raspisala je javni poziv za dodelu seoskog domaćinstva porodicama izbeglica

Opština Ub raspisala je javni poziv za dodelu seoskog domaćinstva porodicama izbeglica

20.05.2024.

Opština Ub raspisala je javni poziv za dodelu pomoći za kupovinu seoskog domaćinstava izbeglicama u okviru humanitarne organizacije ''KROV 2023'' godine.

Na javni poziv mogu da se prijave izbeglice i bivše izbeglice koje imaju prijavljeno boravište/prebivalište na teritoriji opštine Ub.

Rok za podnošenje prijava je 1. jul 2024. godine, a prijave na javni poziv podnose se u opštini Ub.

Tekst javnog poziva možete preuzeti na sajtu Komesarijata za izbeglice i migracije https://kirs.gov.rs/cir/javni-pozivi/stambene-potrebe-izbeglica/0 u delu Javni poziv, a detaljne informacije sa potrebnom pratećom dokumentacijom možete dobiti u opštini Ub  kod poverenika za izbeglice.