Kontakt ЋИРLATENG

BEOGRAD-MLADENOVAC

Javni poziv za izbor korisnika pomoći za poboljšanje uslova stanovanja porodica interno raseljenih lica, koji žive na teritoriji Gradske opštine Mladenovac, kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovrajuće nepokretnosti i dodelu pomoći u građevinkom i drugom materijalu odnosno opremi za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom, odnosno nepokretnosti

Javni poziv | Stambene potrebe izbeglica i interno raseljenih lica

Datum objave: 10.06.2021. | Рок за достављање: 30.06.2021.
Javni poziv za izbor korisnika za dodelu pomoći u građevinskom materijalu za porodice izbeglica koja borave na teritoriji Gradske opštine Mladenovac.

Javni poziv | Stambene potrebe izbeglica i interno raseljenih lica

Datum objave: 10.05.2021. | Рок за достављање: 31.05.2021. - Istekao
Javni poziv za dodelu pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, kroz dodelu pomoći za nabavku građevinskog materijala za završetak ili adaptaciju stambenog objekta na teritoriji Gradske opštine Mladenovac

Javni poziv | Stambene potrebe izbeglica i interno raseljenih lica

Datum objave: 10.05.2021. | Рок за достављање: 31.05.2021. - Istekao